Main
SDJ
AGDT
The Pitman Times
The Scratch
YU Arena
Gameness
EGR
search:
in pedigrees
in show news
  Dogs with titles

The Pitman Times
 
[ Grand Champions list | Register of Merit list | Champions list ]

Champions list

MALESW/LFEMALESW/L
 AKIL, Shegolev3  CANDY, Red Riptid Kennels3
 AKHILL, Pominov4/1  DAILA, DD&WW3
 ALIK, GMK4  DAISY, Red Yankee3
 ALTIE SCRAP, A.D3  DELLA, DD & WW3
 ARCHY MUR, Chistyakov4/1  DONNA BATTLE, Yakovlev3
 BACK, Yoganson4  BABY, Monsarliyskiy3
 BARLEY, Belmes3  BAD ROSEMARY, Ablizin4/1
 BARNEY, Ustyantcev3/1  BITA, GMK3
 BATYR, Tyranov3/1  BLACKIE ROBBER, Tabakova3
 BATON, Danyiar4/1xD  BRANDA, GMK & M.A.V.RUS3
 BLACKSON, Hip-Hop4  BRENDA-PUMA, Tornado Kennels3
 BUTCH, Mandrichenko3  CHERRY, S.D. (Parkhomchuk)4/1
 BILY, Bagautdinov3  CHOLA, Vendetta3
 BILL (I.M.'s JEEP), Sarkisov3/1  GINA, Black Storm4
 BLACK, Kirilyuk4/1  GOLDEN HUTCH, Vitos3/1
 BLACK ACE, Kazantsev3  JESICA, DD&WW3
 BOLT, Sipha3  KARA, DD&WW4/1
 BOSTON, Erdniev3  KSYUSHA JR., S.D.3/1
 CARLOS, DD&WW3  MAGDA, S.V.S.3
 CHIVAS, Margis3/1  MEDEYA, Voevodsky3
 CASH, S.Q.3/1  VIKTORIA (VASILISA JR.), Kurah3/1
 CHEDO, E.L.3/2  VASILISA Sr., Mekhov3/1
 DD, E.L.3  VESTARIA YUJEEL (TAU), Manko3
 DRAKON, Novozhenin4  RICH, Kolenko3
 DODGE, Grinberg3/1  TEREZA, A.N.G3
 FOX, Belmes3    
 GAVRYUKHA, Kaluga Knls4    
 GOODWEEN, Astana-Midd3/1    
 FOX, Pominov4    
 GRASY, Stepanyuk3/2    
 GRO, Black Storm4/1    
 HARVEYSON, Kozlov3/1    
 HITLER, KLAN3    
 I LIFE STAR RED BOY (AGALEK), Gavrilova6/1    
 IRON KINTO Jr., Gladiator & Samuray3    
 IRON KID, Savich7/1    
 IRON RAY, Yankees4/1    
 JUNINIJE, DD&WW5/1    
 JACK, Edik3    
 MALYSH, Mekhov3    
 RICHARD, Astana-Midd4    
 RIGHT, Papayan3    
 MARSHALL, S.V.S. & Pit Forward4    
 MARSHAL II, S.V.S.3    
 MAX, Udovika3    
 MIKE, Sadykova3/1    
 MOLCHYN, Vladimir3    
 MUDRY, Tatarchukov3/1    
 MUTABOR JAYF RED BOY, Red Riptid Kennels3/1    
 KARAY, Yankees4    
 KARAT, Sheklanov3/1    
 KINTO, Yankees & Alekseychuk3/2    
 LENYA, ASTRA Kennels3    
 LENYA, GMK3    
 LITTLE BIG MAN, Big Man Kennels3/1    
 LUTHER, Ablizin3    
 LEO, GMK4    
 Mr. RABBIT, GMK3/1    
 MIST CRAZY YANKEE, Klyushkina3    
 HARVEYSON, Kozlov3/1    
 PIRAT, Western Siberia3    
 PIRAT, Astana MIdd Knl's3    
 RAMBO, Savich4/1    
 RED DEVIL, Kovalenko3    
 SAM, Bagautdinov3    
 STEPAN, Kalashnikov3    
 YUFF, Nechaev3/1    
 RONNY, Black Storm3/1    
 SAIGON, Sheksnovich3/1    
 SHKET, Pit Forward3/1    
 SHON, Spice Boys Team3    
 TUZ, S.Q.3/1    
 ZERO, Pominov4    
 VIKING, El'brus4/1